Month: June 2018

Thương hiệu đồng hồ Lorenz Furtwängler & Sohn (LFS), Thương hiệu đồng hồ LFS được Lorenz Furtwängler (1807-1866) thành…

Thương hiệu đồng hồ Lorenz Furtwängler & Sohn (LFS) Thương hiệu đồng hồ LFS được Lorenz Furtwängler (1807-1866) thành lập vào năm 1836 ở Furtwangen,Đức.Sau khi ông mất thì 4 người con trai của ông là Theophil, Hector, Oskar và Aldof đã gia nhập vào cơ sở sản xuất của cha mình vào năm 1868

Đây là bác Nhung

Đây là bác Nhung Nhà bác Nhung ở cạnh nhà cháu Hoàng Anh Hồi xưa còn bé thì 2 bác cháu xưng ông tôi Xong hồi đi học thì 2 bác cháu xưng mày tao Xong trước mặt thầy bu thì gọi tên Xong bh lên fb thì xưng bác cháu Hôm nay cháu sang