Month: December 2018

Review La Grupa tại 148 Trung Liệt

[Góc khen] Sau lần trải nghiệm tại Le Monde steak khiến mình quá thất vọng , nên lần này mình quay lại La Grupa ăn . Thực sự , ăn tại đây khiến mình rất ưng và mình nghĩ sẽ ăn ở đây dài dài .. Vẫn như bài lần trước , mình và bạn