Month: January 2019

Đoàn Phật Tử Cửu Liên Tịnh Độ ĐN BD chúng con nói riêng và hàng phật tử trên mọi miền đất nước nói chung xin Y Giáo Phụng Hành theo lời Ân Sư chỉ dạy

Đoàn Phật Tử Cửu Liên Tịnh Độ ĐN & BD chúng con nói riêng và hàng phật tử trên mọi miền đất nước nói chung xin Y Giáo Phụng Hành theo lời Ân Sư chỉ dạy. Y PHÁP BẤT Y NHÂN – SAU KHI PHẬT NHẬP NIẾT BÀN CHÚNG SANH NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU!

Nguyên tắc của tôi rất đơn giản là đừng quan tâm những hi sinh nhỏ nhặt và tổn thất trong thời gian ngắn phải có tầm nhìn xa hơn một chút ai có thể cười đến cuối cùng thì người đó thắng

Nguyên tắc của tôi rất đơn giản là đừng quan tâm những hi sinh nhỏ nhặt và tổn thất trong thời gian ngắn, phải có tầm nhìn xa hơn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng thì người đó thắng. Nhưng có bao nhiêu người làm được điều đó? Ít lắm. Có một