BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG 12 9 17 Đổi mới không phải là việc bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển

?️‍♀️ BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – 12/9/17 ?️‍♀️ ✅ Đổi mới không phải là việc bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là về chuyện bạn có những con người như thế nào, bạn được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu. —Steve Jobs—

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *