CÂY SUNG CẢNH BÀ XÃ TẶNG ÔNG HUYÊN

CÂY SUNG CẢNH BÀ XÃ TẶNG ÔNG HUYÊN
TÔI HỎI ĐẶT Ở ĐÂU
BÀ XÃ NÓI ĐẶT TRÊN SÂN THƯỢNG
TÔI NGẠC NHIÊN-KHÔNG HIỂU!
BÀ NÓI TIẾP:
-SUNG SƯỚNG THÌ Ở TREN CAO
-TÔI Ớ RA VÀ NGHĨ TRONG ĐẦU(BÀ XÃ CỦA MÌNH THÔNG MINH THẬT)
Vi ở dươi nhà bị bóng rợp , sân thượng có ánh nắng đầy dủ cho cây
Bà xã ơi nhiêu quá rồi nè!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *