Lên tivi thì lên hoài rồi Nghe nói mới lên báo Tạp chí Vtv số mới nhất

Lên tivi thì lên hoài rồi. Nghe nói mới lên báo Tạp chí Vtv số mới nhất. Nếu ở Việt Nam chắc mua hết đợt phát hành này, thuê người ra các Bến xe, Bến tàu để phát cho bà con.
P/s: từ chối nhiều lần, chứ không thì vô sao xẹt lâu lắm rồi. Mọi người nhớ mua Tạp chí Vtv lần này để hiểu hơn về Vtv Thường trú tại Bắc Kinh nhe. Đa tạ! Tks Liu Fang Ngo Viet Nu

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *