Người kỹ nữ nhạc phẩm không xa lạ với nhiều người nhưng đối với mình lúc ấy là một đề tài rất cam go

Người kỹ nữ, nhạc phẩm không xa lạ với nhiều người, nhưng đối với mình lúc ấy là một đề tài rất cam go. Nhạy cảm và không phù hợp với nhiều người nhưng cũng được Đài phát thanh thu âm và phát sóng đôi lần thôi. Dù sao cũng là kỷ niệm của thời “con nít” mà tập tành viết chuyện người lớn, xin chia sẻ cùng các bạn yêu mến bộ môn cải lương!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *